Case study

Biến ý tưởng nghệ thuật trở thành hiện thực

Được trưng bày tại Sala D'armi, triển lãm Venice Biennale 2017, được tổ chức tại Venice, các tác phẩm nghệ thuật “Tượng đài của sự tiến bộ” được thiết kế bởi Cédric van Parys, kiến trúc sư đồng thời...