Ứng dụng máy in 3D kim loại

Công nghệ in 3D kim loại của SLM để sản xuất trong ngành công nghiệp nha khoa Trong bối cảnh thị trường ngày càng tăng về công nghệ in 3D, công ty SLM Solutions là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại. Những hệ thống cực kỳ đáng tin…

Xem thêm

Ứng dụng máy in 3D nhựa

In 3D rất phổ biến trong lĩnh vực y tế và mang theo rất nhiều lợi ích. Tạo mẫu nhanh dụng cụ y tế Đưa ra thị trường nhanh hơn với các sản phẩm có hiệu quả cao và bán chạy. Sử dụng các giải pháp in 3D để nhanh chóng sản xuất nguyên mẫu với…

Xem thêm

Y tế – Nha khoa

Ứng dụng máy in 3D nhựa Ứng dụng máy in 3D kim loại

Xem thêm
HOTLINE: 0904825699