Chi tiết sử dụng cuối cùng

So sánh các con số: Chi phí Thời gian Chi tiết in 3D $10-50 0.5–2 ngày Chi tiết gia công $300-1000+ 5–10 ngày Tiết kiệm tương đương 96% 85% Thử thách Chi phí để tạo ra các chi tiết sử dụng cuối cùng có thể rất cao, làm tăng giá cho những dòng sản phẩm…

Xem thêm

Chi tiết tùy chỉnh trong tự động hóa

Công nghệ in 3D trong quá trình tự động hóa  So sánh con số: Chi phí Thời gian Chi tiết in 3D $10–40 1-2 ngày Chi tiết gia công $300–500 7-14 ngày Tiết kiệm tương đương 94% 86% Thử thách Quy trình tự động hóa tùy chỉnh, trong khi cực kì hữu dụng nếu được…

Xem thêm

Chế tạo chi tiết

IN 3D MẪU NHỰA – NẮM BẮT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHANH  Sản xuất nhanh là một thuật ngữ chung đề cập đến việc sử dụng sản xuất bồi đắp để trực tiếp sản xuất chi tiết sử dụng được ngay hoặc gián tiếp sử dụng sản xuất bồi đắp để tạo các mẫu và…

Xem thêm

Đúc mẫu chảy

Mẫu đúc và Công cụ Trong khi công nghệ in 3D stereolithography thường được liên tưởng tới tạo mẫu nhanh (prototyping), việc tạo chi tiết và công cụ chiếm tỷ lệ sử dụng cao hơn đáng kể trong thống kê việc sử dụng vật liệu SL. Máy in UnionTech có thể cung cấp một loạt các…

Xem thêm

Đồ gá

Đồ gá hàn in 3D So sánh số liệu: Chi phí Thời gian Chi tiết in 3D $20-60 0.5–2 ngày Chi tiết gia công $400-1000 5–10 ngày Tiết kiệm được tương đương 94% 85% Thử thách  Đồ gá hàn được chỉ có hai lựa chọn từ những gá mô đun không chính xác hoặc được…

Xem thêm
HOTLINE: 0904825699