Dịch Vụ

Ngoài việc cung cấp và bán máy in 3D, công ty Tân Tiến AIE còn hỗ trợ dịch vụ in 3D bao gồm:

      

Dịch vụ in 3D Dịch vụ thuê máy in 3D

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy in 3D