Đúc mẫu chảy

Mẫu đúc và Công cụ

Trong khi công nghệ in 3D stereolithography thường được liên tưởng tới tạo mẫu nhanh (prototyping), việc tạo chi tiết và công cụ chiếm tỷ lệ sử dụng cao hơn đáng kể trong thống kê việc sử dụng vật liệu SL.

Máy in UnionTech có thể cung cấp một loạt các kích thước có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu tạo mẫu đúc chủ. Photopolymer từ nhiều nhà cung cấp cũng được thiết lập để tạo mẫu đúc và có thể được sử dụng trên máy in UnionTech mà không bị giới hạn.

Máy in 3D UnionTech sử dụng một phần mềm đặc biệt để tạo ra các mẫu rỗng, được gia cố có thể chịu được quy trình nhúng ceramic và vẫn cháy được hết qua quá trình thiêu đốt mà không làm hỏng thành khuôn.

Các mặt bên gờ thành của chi tiết tạo ra bởi máy in UnionTech có bề mặt mịn kết hợp với việc cải thiện dễ dàng hoàn thiện có sẵn từ công thức SL tổng hợp hiện tại hơn nữa cho phép loại ứng dụng này cho nguyên mẫu, thử nghiệm chức năng và công cụ.

Related Articles

HOTLINE: 0904825699