Dòng máy in mô hình hóa khái niệm

Máy in 3D chuyên nghiệp dành cho máy tính để bàn

Bạn không phải chỉ đang sử dụng một máy in 3D - bạn đang khám phá một công cụ ý tưởng. Dòng máy in mô hình hóa khái niệm của Stratasys phù hợp với các dòng máy tính để bàn và thậm chí rất phù hợp với ngân sách của bạn.

Nhìn tận mắt và cầm nắm trực tiếp ý tưởng của bạn, ở ngay giai đoạn đầu tiên. Kiểm tra nó, nói chuyện và hoàn thiện nó. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy sử dụng ngay công cụ in 3D và lấy ý tưởng của bạn chỉ trong tích tắc.

Tìm chiếc máy in 3D thuộc dòng mô hình hóa khái niệm của bạn

Giải phóng sức sáng tạo của bạn. Đẩy nhanh quá trình thiết kế của bạn. Một máy in 3D Stratasys Mojo hoặc uPrint SE Plus mang lại khả năng in 3D chuyên nghiệp cho máy tính để bàn hoặc trong một không gian làm việc nhóm nhỏ. Chẳng bao lâu, bạn sẽ tự hỏi mình làm sao có thể trải qua quá trình thiết kế mà không có một chiếc máy in 3D Idea Series.

Tính toán mỗi hệ thống để tìm ra khả năng và tốc độ phù hợp với bạn - sau đó khai thác sức mạnh của việc in 3D!