Blog

Kuka tạo lập nền sản xuất tương lai với máy in 3D MakerBot

KUKA là công ty đứng đầu trên thế giới về robot và các giải pháp tự động hóa thông minh.

Với khoảng 14.000 nhân viên trên toàn cầu, KUKA làm các cánh tay robot có khả năng tùy biến cao và cung cấp các giải pháp tự động hoá thông minh cho nhiều ứng dụng trong ngành. Để trang bị cho nhà xưởng thông minh của các nhà sản xuất thế kỷ 21, KUKA sử dụng máy in 3D MakerBot để tạo mẫu nhanh chóng và thậm chí là làm cánh tay sử dụng cuối cùng cho robot.

Sự hợp tác giữa người và robot là tương lai của KUKA và ngành robot; In 3D là tương lai của sản xuất.

KUKA không chỉ cung cấp tự động hóa. Họ đang xây dựng hệ thống robot có khả năng làm việc an toàn với con người, kết hợp sức mạnh và độ chính xác của cánh tay robot với khả năng giải quyết vấn đề và sự linh hoạt của người.

Tương lai của sản xuất phụ thuộc vào hiệu quả và độ tin cậy của những hệ thống mới đáng chú ý này - và khi tạo lập tương lai cho sản xuất, KUKA và MakerBot đang mở đường cho tương lai, ngay từ ngày hôm nay.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp của máy in 3D MakerBot, vui lòng liên hệ tới công ty Tân Tiến - AIE để được hỗ trợ.

TAGS :

AIE In 3D cánh tay robot MakerBot Máy in 3D Máy in 3D MakerBot

Bình luận của bạn

Tin tức