Máy in 3D kim loại

AIE hiện đang cung cấp hai dòng sản phẩm máy in 3D kim loại với hai công nghệ in khác biệt: 

 

Máy in 3D kim loại công nghệ SLM

Máy in 3D kim loại để bàn Metal X