Máy in 3D kim loại Desktop Metal

Công ty Desktop Metal phát minh công nghệ in kim loại mới, thích hợp cho tạo mẫu nhanh và kể cả sản xuất đại trà

Không giống như các hệ thống máy in 3D dựa trên công nghệ laser có chọn lọc và bột kim loại, máy in ép đùn các thanh kim loại đã được xử lý — gần như tương tự như cách máy in FDM hoạt động. Điều này giúp loại bỏ các yêu cầu an toàn cần có khi sử dụng in 3D kim loại có laser, trong khi kích hoạt các tính năng mới như sử dụng kết cẫu rỗng bên trong cho trọng lượng nhẹ.