Objet 500 Connex 1

  • Objet 500 Connex 1

Tạo mẫu 3D kích thước lớn và kết hợp các vật liệu trong một mẫu in 

Máy in 3D Objet500 Connex1 thuộc dòng máy sản xuất, cho phép kết hợp từ hai đến ba vật liệu c1 machine mixed tray closeupnhựa cơ bản trong một mẫu in để mô phỏng đúc, tạo ra các công cụ đa vật liệu, các mẫu hoặc các khay của các bộ phận hỗn hợp được đưa vào sử dụng trực tiếp mà không cần lắp ráp và cắt bỏ được các công đoạn khác. 

Khả năng vượt trội để tạo ra những công cụ và mẫu đa vật liệu

Công nghệ phun Triple-jetting và hai khổ tạo mẫu rộng rãi tạo ra không gian và khả năng đa dạng hóa vật liệu cho dòng máy in 3D Connex1 để có thể tạo ra các mẫu và công cụ. Khả năng kết hợp 3 vật liệu bất kỳ từ 14 vật liệu cơ bản có thể tạo  ra các vật liệu hỗn hợp mô phỏng các dạng vật liệu như cao su, nhựa chế tạo chuẩn hay nhựa PP cho mẫu. 

Ngoài ra, giống như các máy in 3D khác của Stratasys được trang bị công nghệ phun Tripple-jetting, dòng máy Connex1 cũng có khả năng chuyển đổi nhanh vật liệu, vì vậy có thể thay khoang vật liệu trống trong khi khoang còn lại vẫn hoạt động. 

Dòng máy in 3D Connex 1 mang lại: 

- Khả năng tạo mẫu đa vật liệu 

- Khả năng sử dụng 14 vật liệu cơ bản

- Kết hợp 3 vật liệu trong một mẫu in

- Khả năng chuyển đổi vật liệu nhanh 

Vật liệu chính

- Rigid Opaque Connex1 3D printed part(VeroWhitePlus, VeroBlackPlus, VeroGray and VeroBlue)

- Rubber-like (Tango family)

- Transparent (RGD720 & VeroClear)

- Simulated Polypropylene(Endur and Durus)

- Biocompatible (MED610)

- High Temperature (RGD525)

Vật liệu hỗ trợ

FullCure 705 non-toxic gel-like photopolymer support

Kích thước mẫu in
Objet500 Connex1: 490 x 390 x 200 mm (19.3 x 15.4 x 7.9 in.)

Độ dày lớp in
Các lớp in dạng nằm ngang độ dày 16-microns (0.0006 in.)

Hệ điều hành
Windows 7

Hệ thống kết nối
LAN – TCP/IP

Kích thước và khối lượng
1400 x 1260 x 1100 mm (55.1 x 49.6 x 43.3 in.) 430 kg (948 lbs)

Khoang vật liệu
330 x 1170 x 640 mm (13 x 46.1 x 26.2 in.) 76 kg (168 lbs)

Năng lượng yêu cầu
110–240 VAC 50/60 Hz; 1.5 KW single phase

Quy định an toàn môi trường
CE, FCC

Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ 18-25 °C (64-77 °F); độ ẩm tương đối 30-70% (Không ngưng tụ)