Tạo mẫu nhanh

Tạo mẫu nhanh thường được đề cập đến bao gồm các công nghệ sản xuất bằng gia công phay tiện CNC hoặc công nghệ sản xuất bồi đắp, phương thức chuyển đổi từ dữ liệu CAD sang dạng vật thể thực ba chiều. Công nghệ in 3D Stereolithography được sử dụng rộng rãi từ đầu những năm 1980.

Các ứng dụng của tạo mẫu nhanh bao gồm:

  • Mô hình khái niệm cho phép tạo ra sản phẩm thực giúp kiểm tra trực quan và ”biến ý tưởng thành hiện thực” trong vòng chỉ vài giờ hoặc vài ngày. Các mô hình khái niệm là công cụ truyền đạt thực tiễn cho phép chọn lọc nhanh chóng và chỉnh sửa thiết kế.
  •  Máy in UnionTech ™ SL cho tính thẩm mỹ cao. Chất lượng bề mặt nhẵn mịn, đặc biệt giảm thiểu dấu gân của lớp vật liệu. Bể mặt mịn có thể sẵn sang sử dụng như một chi tiết của mô hình mẫu được sản xuất.
  •  Nguyên mẫu thử Form and Fit để kiểm tra các yếu tố về công năng sử dụng (ergonomic), tính thẩm mỹ, cũng như kiểm tra tính tương thích của chi tiết tạo mẫu với các yếu tố thiết kế khác. Các bộ phận nhiều chi tiết có thể được kiểm tra xem đã phù hợp chưa và đảm bảo không có sự cố nào xuất hiện.
  • Máy in UnionTech ™ SL  tích hợo đủ các loại vật liệu dùng được cho bất kỳ quy trình sản xuất bồi đắp nào bao gồm: vật liệu trong suốt, không màu, có màu và vật liệu giả gốm.
  • Các nguyên mẫu chức năng,đúng như tên gọi của nó, đề cập đến việc đánh giá một chi tiết trong điều kiện sử dụng cuối cùng. Điều này không nhất thiết là một nguyên mẫu chức năng sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu của thiết kế cho toàn bộ mục đích sử dụng. Thông thường một thiết kế sẽ được kiểm tra một hoặc một vài thông số có ảnh hưởng quan trọng tới hiệu suất hoạt động mà không cần phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu của sản phẩm cuối cùng

Ví dụ như thử nghiệm đường hầm gió ở quy mô nhỏ để đánh giá khí động học, thiết kế cánh quạt được sử dụng để đánh giá các yếu tố thiết kế ảnh hưởng đến luồng khí hoặc khả năng hoà trộn, và vỏ thiết bị cho hàng tiêu dùng trong thử nghiệm ngắn hạn. Sự phát triển của các vật liệu in 3D của công nghệ SLA đã giúp các kĩ sư tận dụng lợi thế của tính thẩm mỹ bề mặt, dễ dàng thao tác, và khả năng tạo ra các chi tiết từ cỡ rất nhỏ micro đến cực kỳ lớn trong khi vẫn có được tính chất cơ học và vật lý quan trọng như sản phẩm cuối cùng

Related Articles

HOTLINE: 0904825699