Vật liệu nhựa lỏng SLA

Nhựa in 3D Resin thì lại tồn tại ở dạng chất lỏng polymer hay gọi một cách đơn giản hơn đó là chất lỏng quang hóa. Khi tiếp xúc với ánh sáng UV, Resin được đông kết lại theo lớp để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Cùng cấu tạo mẫu in 3D theo từng lớp nhựa, nhưng với công nghệ và chất liệu nhựa khác nhau sẽ cho chất lượng sản phẩm khác nhau.

Công nghệ in SLA là công nghệ được sử dụng với nhựa in 3D Resin. Cụ thể là SLA sử dụng ánh sáng để biến nhựa lỏng Resin thành dạng rắn của vật thể. Các lớp in xếp chồng lên nhau được xây dựng lần lượt qua quá trình đông kết này để cho ra mẫu in 3D hoàn chỉnh. Hiện tại UnionTech đã cho ra rất nhiều loại vật liệu Resin khác nhau:

Somos_ProtoGen_18920

Màu sắc:Xám

Độ nhớt:~350 cps tại 30℃

Somos_ProtoGen_18420

Màu sắc:Trắng

Độ nhớt~350 cps tại 30

Somos_ProtoGen_18120

Màu sắcTranslucent

Độ nhớt~300 cps tại 30

Somos_WaterShed_XC_11122

Màu sắc:Optically clear near colorless

Độ nhớt~260 cps @ 30

Somos_WaterClear_Ultra_10122

Màu sắc:Optically clear, Colorless

Độ nhớt~165 cps tại 30

Somos_Taurus

Màu sắcCharcoal

Độ nhớt~350 cps tại 30

Somos_ProtoTherm_12120

Màu sắc:Đỏ

Độ nhớt~550 cps tại 30

Somos_PerFORM

Màu sắc:Off-White

Độ nhớt~1,000 cps tại 30

Somos_NeXt

Màu sắcWhite

Độ nhớt~1,000 cps tại 30

Somos_GP_Plus_14122

Màu sắcOpaque White

Độ nhớt~340 cps tại 30

Somos_EvoLVe_128

Màu sắcWhite

Độ nhớt~380 cps tại 30

Somos_Element

Màu sắcClear

Độ nhớt~125 cps tại 30

Somos_BioClear

Màu sắc:Optically clear, near colorless

Độ nhớt: ~ 260 cps tại 30℃

UTR9100

Màu sắcOpaque white liquid

Độ nhớt~226 cps tại 30

UTR6180

Màu sắcOpaque yellowish liquid

Độ nhớt~260 cps tại 30

Related Articles

HOTLINE: 0904825699