Tạo mẫu nhanh

Tạo mẫu nhanh thường được đề cập đến bao gồm các công nghệ sản xuất bằng gia công phay tiện CNC hoặc công nghệ sản xuất bồi đắp, phương thức chuyển đổi từ dữ liệu CAD sang dạng vật thể thực ba chiều. Công nghệ in 3D Stereolithography được sử dụng rộng rãi từ đầu…

Xem thêm
HOTLINE: 0904825699