Sản xuất kỹ thuật số

Bằng cách in 3D các công cụ sản xuất, các công ty có thể nhanh chóng điều chỉnh, đáp ứng tức thì với những thay đổi của thị trường, giảm chi phí và rủi ro liên quan đến việc sản xuất công cụ truyền thống.

  Công nghiệp khuôn mẫu

 

Đồ gá

 

Đúc mẫu chảy Chế tạo chi tiết