Vật liệu in 3D

Khám phá các dạng vật liệu đa dạng trong thế giới công nghệ in 3D

Vật liệu in của Stratasys dùng trong máy in 3D rất đa dạng, bao gồm các dòng vật liệu quang hóa polyme dạng trong suốt, gần giống cao su, sinh học và vật liệu nhựa nhiệt dẻo có đặc tính vật lý tốt. Vật liệu in đa dạng giúp tối ưu hóa lợi ích công nghệ in 3D trong suốt giai đoạn phát triển sản phẩm.

Từ tạo mẫu ý tưởng nhanh tới sử dụng trong ứng dụng để kiểm tra tính năng hoạt động và sản xuất chi tiết sản phẩm cuối cùng, vật liệu của Stratasys giúp các nhà thiết kế, các kỹ sư đạt được thành công ở mọi giai đoạn sản xuất. 

Vật liệu in kim loại cũng rất đa dạng, và ứng dụng vào rất nhiều các ngành nghề trong sản xuất:

Vật liệu in FDM Vật liệu in Polyjet Vật liệu in Kim Loại